КРАТКО ОПИСАНИЕ НА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

     Синдикална федерация на служителите в Министерство на вътрешните работи /СФСМВР/ е най-големия синдикат в МВР.

     Членове на СФСМВР са полицаи, пожарникари, спасители, преподаватели в АМВР и др. Към момента в СФСМВР членуват над 7 000 души, които са служители в МВР и Федерацията официално представлява приблизително 15% от общия брой заети във всички сектори в МВР.

     Основна цел на СФСМВР е отстояването и защитата на основните социално-икономически и професионални права на членовете си в сферата на заетостта, трудовите и служебни отношения и професионалната реализация, социалното и здравно осигуряване, безопасните условия на труд, осигуряването на високо жизнено равнище и най-вече отстояване правото на своите членове на достойни условия на труд и достоен живот.

     СФСМВР се обявява решително срещу дефицита на социален диалог, корупцията и незаинтересоваността от състоянието на системата за вътрешна сигурност в страната.

     СФСМВР е основана през февруари 2009 година, непосредствено след спонтанните полицейски протести от края на 2008 година

     Федерацията е член на Европейски полицейски съюз заедно с други полицейски синдикати от ЕС, страни – кандидатски за членство в ЕС и страни от бившия Съветски съюз.

     СФСМВР е най-активния синдикат на национално ниво. За 4 години от своето съдаване, успя да промени 2 пъти Закона за МВР и повече от 15 инструкции, свързани с отговорностите и задълженията на служителите в МВР.

     По предложение на СФСМВР в ЗМВР отпадна текста, според който криминална полиция трябваше да извършва методическо ръководство и контрол върху разследването на досъдебни производства и работата на разследващите полицаи

     СФСМВР е се противопоставя срещу непряката дискриминация в Закона за МВР и се обърна към омбудсмана на Република България, Европейската комисия и Комисията за защита от дискриминация и в продължение на 2 години води съдебни дела срещу липсата на регламентиране в Закона за МВР заплащане за работа в почивни и празнични дни, работа през нощта и времето на разположение в резултат, на което тази дискриминационна практика беше прекратена.

     Федерацията успя да спре приемането на приемането на план за развитие на системата за управление на цели, чрез индивидуално целеполагане както и системата за мониторинг на личния и професионалния живот, който беше дискриминационен и в противоречие с всички европейски конвенции за основните човешки права.

     СФСМВР беше партньор в международен проект "Правото на колективно договаряне за работещите в сетор "Сигурност", който се реализира в партньорство с Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów (NSZZP) от Полша и Сonfederación Española де Policia (ЦЕП) от Испания. Бенефициент по проекта беше румънския полицейски синдикат SNPPC.

     Целта на проекта бе да се повиши знанието на членовете на синдикалните организации относно проблемите на колективното трудово договоряне и спрямо вида на колективен трудов договор и социалния диалог в Румъния, България, Полша и Испания.

     Към момента СФСМВР е бенефициент по два проекта.

     Първата е "Социаленият диалог: най-важния инструмент за социално отговорни реформи в сектор "Сигурност", целящ повишаване на знанията на партньорите по проекта за провеждане на социалния диалог и участие на социалните партньори в реформите в сектор "Сигурност" на национално, международно и европейско ниво. Партньори по проекта са АСР Politie Vakbond от Холандия и Полицейски съюз на Сърбия /ПСС/.

     Вторият проект е "Професионалният стрес: най-голямото предизвикателство за достойни условия на труд", който цели да се създаде система за устойчиво намаляване на стреса на работното място сред полицейските служители.

     СФСМВР е и партньор по проекта: "Ролята на активното остаряване в професионалния живот на полицейските служители" с организацията бенефициент Confederación Espanola де Policia и партньори Niezalezny Samorzadny Zwiazek Zawodowy Policjantow (Полша) и Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual (Civil) din Ministerul Administratiei si Internelor (Румъния).

     Федерацията е много добре позиционирана на национално и международно ниво и е важна страна в определянето на политики и вземането на решения.