НОВИНИ


ОБЩЕСТВЕН ДЕБАТ

На 11 ноември 2014г., Синдикална федерация на служителите в Министерство на вътрешните работи/СФСМВР/, организира обществен дебат на тема: Възможно ли е да има реално гражданско участие в реформирането на МВР и сектор „Сигурност“?. Дебатът е част от проект „Професионалният стрес: най-голямото предизвикателство за достойните условия на труд“, финансиран от Фонд за достойни условия на труд и тристранен диалог на Иновация Норвегия.
Основната цел на дебата е да се обсъдят възможностите и формите за участие на представители на неправителствени организации, не само в реформирането на МВР  и във формулирането на параметрите на услугата „сигурност“, но и в последващите мониторинг и оценка на ефективността на работа на институцията.

Защо този дебат е изключително важен?
Към момента на национално и европейско ниво, липсва дебат за сигурността, като услуга за гражданите, липсва ясна дефиниция на компонентите и секторите, които се включват в нея, но най-вече – липсва дебат за това по какъв начин гражданите на Република България  виждат своята роля в подобряването на личната, националната, социално-икономическата, политическата и професионалната сигурност.
Голяма част от дебатите, касаещи сигурността са по теми, изискващи специфична експертиза и именно затова се провеждат в тесен кръг,  а хората към които е насочена услугата „сигурност“ не участват в процеса на вземане на решения.

Липсата на гражданско участие и участие на представители на служителите в МВР, в процеса по изготвянето на стратегически документи е основната причина за неудовлетвореността от услугата „сигурност“ и увеличаващото се усещане за нарушени лична сигурност и безопасност

Това нарастващо безпокойство оказва пряко влияние върху доверието в институциите и е причина за съпротиви срещу всички опити за реформи, които в голямата си част са основателни – реформите са парцелирани, осъществени от политици, без допитване до гражданите и служителите в сектор „сигурност“, намеренията и необходимостта от реформи не са обяснени на гражданите, а когато се предприемат действия за тяхното информиране, говоренето е или експертно или политическо и обикновеният човек не може да види себе си и ефекта от една или друга промяна във собствения си живот.

Именно затова е необходим нов подход по отношение на МВР и то в частта, която оказва пряко влияние върху гражданите на Република България.

Основната потребност и визия за развитие на служителите в МВР, представители на НПО и политическо и професионално ръководство, които бяха идентифицирани в процеса на реализиране на проект „Професионалният стрес: най-голямото предизвикателство за достойните условия на труд“, са че е необходимо реформа в МВР, но тя трябва да включва гражданите и служителите в МВР, а не да следва утвърдения подход на императивно налагане на политики и управленски решения.

СФСМВР в своята същност е синдикална организация, чиято основна цел е защита на правата на своите членове, но в същото време осъзнава важността на проблема и необходимостта гражданите на Република България да бъдат защитени и сигурни.  Именно затова се обръща към  представителите на структури на гражданското общество с призив да вземат участие в дебата, защото тяхното мнение като ползватели на услугата, доставяна от МВР е най-важно. 

В очакване на Вашия принос за ползотворен дебат,
СФСМВР.

Програма (изтегли)
Регистрационна форма (изтегли)
27 Октомври, 2014  
Двудневни обучения

В периода януари – март 2014г. бяха проведени 6 двудневни обучения на членове на СФСМВР , в които взеха участие представители на УС и ФКК на организацията, както и лидери, които бяха идентифицирани по време на проведените фокус-групи и регионални форуми.  В рамките на 6-те обучения бяха обучени повече от 60 души, които в последствие ще проведат 10 еднодневни обучения за членове на СФСМВР за развитие на умения за справяне с професионалния стрес.
Графикът на проведените двудневни обучения е както следва:
31.01-01.02.2014г. – село Баня с представители на УС  и ФКК
7-8.02.2014г. - село Баня с идентифицирани по време на фокус-групи и регионални форуми лидери от страната.
21-22.04.2014г. – село Хасковски минерални бани с представители на УС  и ФКК
28.02-01.03.2014г. - село Хасковски минерални бани с идентифицирани по време на фокус-групи и регионални форуми лидери от страната.
14-15.03.2014г. – град Плевен с идентифицирани по време на фокус-групи и регионални форуми лидери от страната.
28-29.03.2014г. – град Смолян с идентифицирани по време на фокус-групи и регионални форуми лидери от страната.

5 Юни, 2014  

ПЛАН-ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕДНОДНЕВНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТ „ПРОФЕСИОНАЛНИЯТ СТРЕС: НАЙ-ГОЛЯМОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА
ДОСТОЙНИТЕ УСЛОВИЯ НА ТРУД“

5 Юни, 2014  
Регионални форуми

В периода 25 юли – 14 август 2013 година ще се проведат регионални форуми, които имат за цел да се представят и валидизират резултатите от качественото изследване за факторите, причиняващи стрес сред служителите в МВР.

Във форумите са поканени да участват членове на СФСМВР, представители на местната власт, представители на неправителствени организации, както и директори на ОД на МВР и Районни управления „Полиция”.

Графикът за провеждане на форумите е както следва:

25 юли 2013г. – Варна
26 юли 2013г. – Бургас
30 юли 2013г. – Пловдив
6 август 2013г. – Благоевград
9 август 2013г. – Плевен
12 август 2013г. – Смолян
13 август 2013г. – Кърджали
14 август 2013г. - Хасково

20 Юли, 2013